Томат


Томат Акулина 0,1 гр

Томат Бакинский великан 20 шт

Томат Балконное чудо 20 шт

Томат Банан красный 0,1 гр

Томат Бананза 0,1 гр

Томат Бармалей 20 шт

Томат Безразмерный 20 шт

Томат Большой куш 20 шт

Томат Большая радость 20 шт

Томат Великий Воин 20 шт

Томат Весна F1 15 шт

Томат Владимир Великий F1 0,03 гр